System gaszenia gazem
Stałe urządzenia gaśnicze gazowe – Warszawa

System gaszenia gazem

System gaszenia gazem służy do szybkiego zneutralizowania zagrożenia pożarowego w jego początkowej fazie. Wszędzie tam gdzie nie można zastosować tradycyjnych środków gaśniczych jak woda czy piana, doskonale sprawdzają się gazy. Zastosowane w odpowiednich stężeniach są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Zalety gaszenia gazem:

– szybkie wykrycie pożaru
– gaszenie pożaru już w jego początkowej fazie
– jest bezpieczne dla urządzeń elektronicznych
– jest bezpieczne dla ludz

Jak jest zbudowane urządzenie gaśnicze?

Urządzenie wyposażone jest w autonomiczny system detekcji i sterowania oraz w zbiorniki z układem transmisji środka gaśniczego do zabezpieczonej strefy. Środek gaśniczy jest zmagazynowany w zbiornikach pod ciśnieniem. Uwolnienie środka gaśniczego następuje automatycznie na sygnał z centrali po wykryciu zarzewia pożaru lub ręcznie kiedy to operator decyduje o momencie rozpoczęcia procesu gaszenia.

Jakie środki gaśnicze stosujemy?

Gazy obojętne – Najbardziej ekologiczny środek gaśniczy. W tym urządzeniu zastosowana jest mieszanina gazów naturalnie występujących w atmosferze ziemskiej. Proces gaszenia następuje przez obniżenie w strefie gaszenia poziomu tlenu poniżej 12% ale nie mniej niż 10%. Ten poziom jest nadal bezpieczny dla ludzi. Środek jest skuteczny w gaszeniu pożarów w grupach A, B i C.
Stosujemy IG-541 (zawierający 52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla) oraz IG-55 (zawierający 50% azotu i 50% argonu)

Gazy chemiczne – Gazy działające na zasadzie zatrzymania transmisji ciepła w procesie spalania. Wykazują się dużą skutecznością gaszenia pożarów w grupach A – ciał stałych, B – cieczy oraz C – gazów palnych i pyłów w powietrzu. Nie zostawiają śladów po akcji gaśniczej.
Oferujemy urządzenia z gazami HFC-227ea i FK-5-1-12

Gdzie warto stosować stałe urządzenia gaśnicze gazowe?

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe najlepiej sprawdzają się w takich pomieszczeniach jak:

− serwerownie, pomieszczenia UPS, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie, centra sterowania;
− archiwa, magazyny, biblioteki, zabytki, muzea, galerie sztuki;
− instalacje telekomunikacyjne, instalacje medyczne i farmaceutyczne;
− magazyny substancji łatwopalnych, tłocznie gazu.

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę: +48 885 100 199