Oferta

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Pomiary akustyczne w instalacjach przeciwpożarowych

Konserwacja i całodobowe pogotowie serwisowe

Rozbudowy i modernizacje

Nasza oferta

Bezpieczeństwo pożarowe jest ważnym aspektem naszego życia. Zawsze głównym celem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Następnie ochrona mienia i potrzeba zachowania ciągłości działania. Bardzo ważne jest by już w początkowej fazie pożaru podjąć czynności gaśnicze, alarmowe i ewakuacyjne. W zapewnieniu prawidłowej reakcji na potencjalnie niebezpieczne zdarzenie pomagają usługi i systemy, które oferujemy.

Dysponujemy niezawodnymi rozwiązaniami, które ułatwiają podjąć czynności w odpowiednim czasie, minimalizując straty pożarowe. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług oraz profesjonalizm poparty wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy ochrony przeciwpożarowej.

Systemy ochrony przeciwpożarowej

System sygnalizacji pożaru

W zależności od konfiguracji system zbiera informacje o możliwych zdarzeniach pożarowych z całego obiektu lub jego części. Dzięki rozmieszczonym w terenie detektorom może wykrywać dym, zmiany temperatury, gazy towarzyszące procesom spalania czy płomienie. Alarmuje o pożarze ludzi przebywających w budynku i powiadamia Państwową Straż Pożarną. Może zarządzać obiektowymi instalacjami np. innymi urządzeniami przeciwpożarowymi, windami, wentylacją itp.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegania

System służy do automatycznego lub ręcznego rozgłaszania komunikatów o występującym zagrożeniu pożarowym. Odpowiednio dobrane głośniki, rozmieszczone są w całym obiekcie. Ten system jest doskonałym następcą syren alarmowych. Dzięki rozgłaszanym komunikatom głosowym ludzie łatwiej zachowują spokój, a ewakuacja odbywa się sprawniej.

 

Systemy oddymiania

Dzięki instalacji oddymiania, konstrukcja budynku jest mniej narażona na oddziaływanie wysokich temperatur. Wpływa to pozytywnie na podtrzymanie jej parametrów nośnych. Usunięcie dymu poprawia widoczność ułatwiając ewakuację i prowadzenie akcji ratowniczej.

Stosujemy systemy grawitacyjne i mechaniczne.

 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest właściwe oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Umożliwiając bezpieczną ewakuację. W standardowej konfiguracji system tworzą oprawy oświetleniowe ewakuacyjne rozlokowane w ciągach ewakuacyjnych. W bardziej wymagających projektach stosujemy:

 • Systemy centralnego monitorowania opraw
 • Systemy dynamicznego kierowania ewakuacją

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

System gaszenia gazem służy do szybkiego zneutralizowania zagrożenia pożarowego w jego początkowej fazie. Wszędzie tam gdzie nie można zastosować tradycyjnych środków gaśniczych jak woda czy piana, doskonale sprawdzają się gazy. Zastosowane w odpowiednich stężeniach są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Jak jest zbudowane urządzenie gaśnicze?

Urządzenie wyposażone jest w autonomiczny system detekcji i sterowania oraz w zbiorniki z układem transmisji środka gaśniczego do zabezpieczonej strefy. Środek gaśniczy zmagazynowany jest pod ciśnieniem. Uwolnienie środka gaśniczego następuje na sygnał z centrali sterowania gaszeniem. Urządzenie może pracować w trybie ręcznym kiedy to operator decyduje o momencie rozpoczęcia procesu gaszenia lub w pełni automatycznie.

Jakie środki gaśnicze stosujemy?

Gazy chemiczne – Gazy działające na zasadzie zatrzymania transmisji ciepła w procesie spalania. Wykazują się dużą skutecznością gaszenia pożarów w grupach A – ciał stałych, B – cieczy oraz C – gazów palnych i pyłów w powietrzu. Nie zostawiają śladów po akcji gaśniczej.

Oferujemy urządzenia z gazami HFC-227ea i FK-5-1-12

Gazy obojętne – Najbardziej ekologiczny środek gaśniczy. W tym urządzeniu zastosowana jest mieszanina gazów naturalnie występujących w atmosferze ziemskiej. Proces gaszenia następuje przez obniżenie w strefie gaszenia poziomu tlenu poniżej 12% ale nie mniej niż 10%. Ten poziom jest nadal bezpieczny dla ludzi. Środek jest skuteczny w gaszeniu pożarów w grupach A, B i C.

Stosujemy IG-541 (zawierający 52% azotu, 40% argonu i 8% dwutlenku węgla) oraz IG-55 (zawierający 50% azotu i 50% argonu).

 

Gdzie stosować stałe urządzenia gaśnicze?

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe najlepiej sprawdzają się w takich pomieszczeniach jak:

 • serwerownie, pomieszczenia UPS, rozdzielnie elektryczne, transformatorownie, centra sterowania;

 • archiwa, magazyny, biblioteki, zabytki, muzea, galerie sztuki;

 • instalacje telekomunikacyjne, instalacje medyczne i farmaceutyczne;

 • magazyny substancji łatwopalnych, tłocznie gazu.

Pomiary akustyczne w instalacjach przeciwpożarowych

Wykonujemy pomiary zrozumiałości mowy w dźwiękowych systemach ostrzegania oraz natężenia dźwięku sygnalizatorów akustycznych w systemach sygnalizacji pożaru.

Zrozumiałość mowy mierzymy metodą STIPA. Dzięki zastosowaniu tej metody, czas pomiaru jest znacząco krótszy.

Natężenie dźwięku określamy wykonując pomiar ciśnienia akustycznego skorygowany o krzywą ważenia A.

Do pomiarów wykorzystujemy wysokiej klasy analizatory produkcji NTi Audio AG.

Kiedy wykonać pomiar zrozumiałości mowy?

 • Przed pierwszym przekazaniem instalacji DSO do eksploatacji.
 • Po remoncie lub przebudowie.
 • Po zmianie przeznaczenia obiektu lub pomieszczenia.
 • Po każdej przebudowie instalacji DSO.

  Konserwacja i całodobowe pogotowie serwisowe

  Zapewniamy kompleksową usługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Regularne inspekcje techniczne gwarantują niezawodność systemu. Właściwie prowadzona i przemyślana konserwacja obniża koszt eksploatacji systemu.

  Jak prowadzimy konserwację?
  1. Oceniamy stan techniczny systemu.
  2. Określamy priorytety.
  3. Opracowujemy plan konserwacji.
  4. Przeprowadzamy cykliczne przeglądy systemu.
  5. Wykonujemy rutynowe czynności konserwacyjne.
  6. Uzupełniamy zapas podstawowych materiałów eksploatacyjnych.

  Prowadzimy całodobowe pogotowie serwisowe. Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną przez infolinię lub drogą mailową. Nasz serwis jest gotowy zareagować nawet do 2 godzin od momentu zgłoszenia.

  Jak działa całodobowe pogotowie serwisowe?
  1. Całą dobę przyjmujemy zgłoszenia awarii drogą telefoniczną. 
  2. Gwarantujemy indywidualnie ustalony czas reakcji.
  3. Diagnozujemy usterkę. Nieskomplikowaną i niewymagającą części zamiennych naprawiamy na miejscu.
  4. Dla bardziej wymagających uszkodzeń, przygotowujemy kosztorys naprawy, do akceptacji klienta.
  5. Większość napraw trwa do 36 godzin od momentu zgłoszenia.
  Dlaczego warto nam zaufać?
  1. Nasi pracownicy to wykwalifikowani serwisanci urządzeń przeciwpożarowych.
  2. Nieustannie podnosimy kwalifikacje, szkoląc się w zakresie obsługi konserwacyjnej urządzeń przeciwpożarowych.
  3. Nasze umiejętności pozwalają nam na obsługę większości dostępnych na polskim rynku systemów.
  4. Posiadamy bogatą bazę części zamiennych, również do urządzeń wycofanych z produkcji.
  5. Długoletnie doświadczenie pozwala nam niezawodnie i szybko diagnozować i usuwać usterki.
  6. Dzięki naszej konserwacji zmniejszają się koszty utrzymania systemu w gotowości.

  Rozbudowy i modernizacje

  Kiedy zmienia się aranżacja wewnątrz obiektu budowlanego lub jego przeznaczenie, konieczne staje się dostosowanie instalacji przeciwpożarowych do nowych warunków. Nasz projektant przeanalizuje potrzeby i wykona optymalny projekt. Monterzy kompleksowo wykonają nową instalację.

  Jak działamy?
  1. Szacujemy potrzeby i projektujemy przebudowę.
  2. Realizujemy montaż instalacji i wykonujemy potrzebne pomiary.
  3. Programujemy nową konfigurację i uruchamiamy system.
  4. Wykonujemy testy sprawności instalacji.
  5. Wykonujemy dokumentację powykonawczą.
  6. Przekazujemy instalację do eksploatacji z kompletem potrzebnych dokumentów.
  Dlaczego warto z nami budować?
  1. Bazujemy na najnowszych technologiach i stosujemy innowacyjne rozwiązania – dopasowane do wymagań klientów
  2. Podczas montażu korzystamy z nowoczesnych, bardziej precyzyjnych narzędzi, zapewniających mniejszy hałas i pylenie.
  3. Doskonale realizujemy prace w już działających obiektach.
  4. Prace realizujemy terminowo.
  5. Nasi monterzy to doświadczony i dobrze przeszkolony zespół, gotowy do realizacji nawet najtrudniejszych projektów.

  Nasza misja

  Dzięki instalacji i obsłudze serwisowej systemów przeciwpożarowych podnosimy bezpieczeństwo ludzi.