Oferta

Nasza oferta

Bezpieczeństwo pożarowe jest ważną częścią naszego życia. Głównym celem stosowania urządzeń przeciwpożarowych jest ochrona zdrowia, życia ludzkiego, ochrona mienia i potrzeba zachowania ciągłości procesów. Bardzo ważne jest by już w początkowej fazie pożaru podjąć czynności  alarmowe, ewakuacyjne i gaśnicze.

Naszym klientom oferujemy urządzenia i usługi, które podnoszą poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych.  Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług oraz profesjonalizm poparty wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy ochrony przeciwpożarowej.

System sygnalizacji pożaru

Niezawodne systemy wykrywania pożaru. Szybka detekcja i alarmowanie o pożarze.

Dźwiękowy system ostrzegania

Systemy informujące o zagrożeniu. Niezawodne rozwiązania do małych, średnich i dużych obiektów.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

System gaszenia gazem to rozwiązanie do szybkiego zneutralizowania pożaru w jego początkowej fazie. 

Serwis całodobowy i przeglądy techniczne

Regularne przeglądy techniczne  i  całodobowy serwis to właściwy sposób do utrzymania urządzeń przeciwpożrowych w stanie gotowości. 

Projektowanie

Projekt to pierwszy krok do budowy systemu ochrony przeciwpożarowej. Dobrze wykonany projekt stanowi solidną podstawę niezawodnej instalacji.

Montaż urządzeń przeciwpożarowych

Zajmujemy się montażem urządzeń przeciwpożarowych. Budujemy systemy od podstaw, jak również przebudowujemy już istniejące instalacje.