Montaż urządzeń przeciwpożarowych

Budujemy systemy przeciwpożarowe

Zajmujemy się montażem urządzeń przeciwpożarowych. Budujemy systemy od podstaw, jak również przebudowujemy już istniejące instalacje. Usługę świadczymy kompleksowo, dostarczamy urządzenia, montujemy, uruchamiamy i oddajemy do użytkowania. Na każdym etapie inwestycji doradzamy i wdrażamy najkorzystniejsze rozwiązania. Prace wykonujemy sprawnie i terminowo.
W naszej ofercie znajduje się montaż systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegania, stałe urządzenia gaśnicze gazowe, systemy oddymiania i wentylacji pożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz detekcji gazów.

Budowa od podstaw

Montaż realizujemy na podstawie własnej koncepcji i projektu wykonawczego lub według projektu dostarczonego przez inwestora. Przed przystąpieniem do prac, analizujemy otrzymaną dokumentację i jeżeli jest taka możliwość optymalizujemy ją. Zachowując te same parametry działania systemu, obniżamy koszt wykonania.

Dlaczego warto z nami budować?

  1. Bazujemy na najnowszych technologiach i stosujemy innowacyjne rozwiązania.
  2. Nasze rozwiązania są dopasowane do Twoich potrzeb.
  3. Podczas montażu korzystamy z nowoczesnych, bardziej precyzyjnych narzędzi.
  4. Prace realizujemy terminowo.
  5. Nasi monterzy to doświadczony i dobrze przeszkolony zespół.

Rozbudowy i modernizacje

Kiedy zmienia się aranżacja wewnątrz obiektu budowlanego lub jego przeznaczenie, konieczne staje się przebudowanie instalacji przeciwpożarowych do nowych warunków. Dostosowanie systemu wykonujemy kompleksowo.

Jak działamy?

  1. Szacujemy potrzeby i projektujemy przebudowę.
  2. Realizujemy montaż instalacji i wykonujemy potrzebne pomiary.
  3. Uruchamiamy system.
  4. Wykonujemy testy funkcjonalne.
  5. Przekazujemy instalację do eksploatacji z kompletem potrzebnych dokumentów.

Uruchomienia systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegania

Dla klientów, którzy już mają wykonaną instalację proponujemy usługę uruchomienia systemu. Wykrywamy i usuwamy usterki w instalacji oraz wykonujemy potrzebne pomiary. Programujemy i uruchamiamy system.
Wykonujemy test działania. Działające urządzenia przekazujemy do eksploatacji.

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę: +48 885 100 199