Pomiary zrozumiałości mowy w instalacjach DSO

Mierzymy czy komunikaty DSO będą zrozumiałe.

Odpowiednia zrozumiałość komunikatów głosowych jest niezwykle istotna. Dlatego też po zainstalowaniu DSO w obiekcie należy sprawdzić, czy system jest w stanie w sposób zrozumiały nadawać komunikaty alarmowe.
Badania zrozumiałości mowy wykonujemy przy użyciu elektronicznych metod pomiaru. Parametrem, który określa zrozumiałość mowy jest wskaźnik transmisji mowy STI w skali od 0 do 1. Pomiary wykonujemy szybką metodą STIPA, przy użyciu wysokiej klasy analizatora XL2 produkcji NTi Audio AG.

Jak mierzymy?

  1. Przygotowujemy siatkę punktów pomiarowych
  2. Mierzymy poziom tła akustycznego w warunkach eksploatacji
  3. Poza godzinami eksploatacji obiektu, wykonujemy pomiar metodą STIPA
  4. Opracowujemy i przekazujemy protokół z pomiaru

Kiedy wykonać pomiar zrozumiałości mowy?

1. Przed pierwszym przekazaniem instalacji DSO do eksploatacji.
2. Po każdym remoncie lub przebudowie obiektu.
3. Po zmianie przeznaczenia obiektu lub pomieszczenia.
4. Po każdej przebudowie instalacji DSO.
5. Po zmianie wystroju pomieszczeń

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę: +48 885 100 199