Przeglądy techniczne hydrantów i gaśnic

Przeglądy hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego.

Jak każde urządzenie przeciwpożarowe hydranty i podręczny sprzęt gaśniczy podlega obligatoryjnym przeglądom. Przegląd powinien być wykonany przez osoby kompetentne i nie rzadziej niż raz w roku.

Regularne przeglądy techniczne to:

 

  • instalacja utrzymana w ciągłej gotowości do działania
  • dobry stan techniczny hydrantów
  • kompletne i sprawne wyposażenie
  • sprawny podręczny sprzęt gaśniczy

Jak to robimy?

Badanie hydrantów wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów profesjonalnym urządzeniem pomiarowym HYDRO-TEST. Każdy przeprowadzony przegląd potwierdzony zostaje protokołem z badania urządzenia, w którym wypisane zostają ewentualne uwagi i zalecenia.

Przegląd techniczny gaśnic

W trakcie przeglądu technicznego gaśnicy sprawdzamy:
− ogólny stan techniczny gaśnicy
− stan zabezpieczeń (plomba, zawleczka),
− stan zbiornika
− czytelność etykiety
− stan zaworu
− wskazanie manometru
− drożność i stan węża

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę: +48 885 100 199